aprill 09, 2008

Võllide kirjavahetust 2

Kolme Capoeiraklubi esimesele ja viimasele kokkusaamisele ehk ECFi üldkoosolekule eelnes selline kirjavahetus.

Koosoleku punktid
Olulised teemad ja küsimused:
1. Eesti Capoeira föderatsiooni suhete evolütsioon.
· Berimba initsiatiiv ECF loomiseks.
· Tänase Eesti Capoeira koolid- Ginga Brazil, Raio solar (Senzala Eesti) Berimba patronaazi all.
· Berimba toetused ja valmisolek aidata.
· Senzala ja Ginga Brazil iseseisev töö.
· Lähenemine ja konfrontatsioon klubide vahel.
· Skeptiline koostöö ja erinevad huvid.
· Konkurents ja multipolaarsus.
· Kas nii võib edukalt areneda ja koostöö realiseerida?
2. Ramid Niftalijev kui ECF’i president.
· Kaebused?
· Ettepanekud?
· Plussid?
· Arvamused?
3. Presidendi roll Capoeira arenemises Eestis ja klubide ja õppejõudu toetus tema poolt.
· Millised?
· Mis toetused?
4. Koolide ideoloogiad, õppeprotsess, erinevused arvamustes.
5. Rahvusvaheline Capoeira süsteem, olukord, konkurents, konfliktid.
· Tsentraliseeritud tegevuse puudumine.
· Kes reguleerib konflikti?
· Autoriteedi puudumine.
6. Eesti Capoeira olukord, konkurents, konfliktid.
· Tsentraliseeritud tegevuse puudumine.
· Kes reguleerib konflikti?
· Autoriteedi puudumine.
· Ramid Niftalijevi roll.
· Kas võim on vaja, milleks ja milline võim?
7. Capoeira identiteet.
· Mis on hea, mis on halb?
· Meie- head omadused, nemad-halvad omadused.
· Lõhestumine: vaenlased ja liitlased.
8. Etnonatsionalismi faktor Capoeiras.
· Etnilise gruppi domineerimine.
· Kes peab domineerima rahvus või isik ja kelle huvideks?
· Kas rahvus on isiku kvaliteedi näidis?
· Kas on olulised treeneri iseloomu omadused?
· Treeneri kui isiku olulisus (altruism jne.).
· Arvamused Ramid Niftalijevist.
9. ECF nõrk töö.
· Põhjused: usaldamatus, klubide ja koolide vastandlikud eesmärgid, ideoloogia, mõjusfäärid, liidrite vastandumised (Lauro, Ramid, Sven/Leandro-ei tea kes on liider).
10. Mis on konflikt?
- Suhe kahe või enama sõltumatu osapoole vahel, kus vähemalt üks osapooltest näeb teist negatiivsena või järgib põhimõtteliselt erinevaid huvisid.
- Mõlemad osapooled on veendunud, et neil on õigus.
- Kas konflikt eksisteerib klubide vahel?
- Kuidas see mõjub õpilastele?
11. Konflikti ennetus.
- Tegevused, mis on suunatud pikemas perspektiivis strukturaalsete (ka potentsiaalsete) pingete vähendamisele või tegevused, mis on suunatud konfliktide kordusele (juhul, kui konflikt on kord lahendatud).
· ECF roll pingete vähendamises ja stabiilsuse säilitamises.
· Ramid Niftalijevi roll. Kas võim on vaja, et konflikti korda saada?
12. Konfliktide faktorid.
· Majanduslikud (majanduslik ebavõrdsus, mõju sfäärid, elementaarsete vajadustega mitterahuldamine.
· Sotsiaalsed faktorid: diskrimineerimine, manipuleerimine.
· Julgeoleku faktorid-kontrollimatu tegevus, ebatsiviilsus.
· Välised faktorid (teiste klubide sekkumise ja tegevuste üldise olukorra negatiivsed tagajärjed).
· Kas individuaalne agressiivsus võib olla konfliktide põhjuseks?
13. Hirm koolide vahel. Domino effekt. Ebatervislik konkurents.
14. ECF funktsioonid.
· Riigi esindamine.
· Harrastajate hoolitsemine.
· Läbirääkimiste pidamine.
· Info kogumine ja koostöö klubide vahel.
· Sõbralike suhete arendamine.
· Kas Ramid Niftalijev saab neid funktsioonid realiseerida?
15. Priviligeeritud staatus.
· Mis annab privileegiat? (Rahvus, altruism, head iseloomu omadused)
16. ECF tulemused.
· Optimistid (kollektiivne stabiilsus ja koostöö).
· Pragmatikud (mõjusfäärid).Pessimistid (konfrontatsioon).

Tänan tähelepanu eest!


Eesti Capoeira föderatsiooni president

Ramid Niftalijev

* * *

Mõtleks korraks üle, mis meid sellel laupäeval ees ootamas oleks.
Kommenteerin esmalt Ramidi esitatud koosoleku punkte:

1. Jättes kõrvale Berimba initsiatiivi ECFi loomisel (eriti kuna sellest sai kasu nimetatud klubi ise kahe tasuta treenerilitsentsi ja kutsekomisjoni automaatse arvamise ning paari ilmetu võistluse korraldamise näol), siis ei arva Kultuuriselts Raio Solar (mida juhib Sven Pruul ja mille treener oli Leandro Leonardo Leite), et on kunagi või tahab kunagi kuuluda Berimba patronaaži alla või et Berimbal oleks teadmisi, vahendeid või õigust meie klubile kuidagi abi osutada. Selleks peaks olema mu varasemas postituses nimetatud Liit. ECFi ma liiduks ei pea, selles on praegu esindatud vaid Berimba huvid. Koostööst, arengust jms saab nii vaid irooniliselt rääkida, konfrontatsioonist aga seda vabamalt.

2. Ramid Niftalijevi kui ECLi nimelise alaliidu juhi (president ja föderatsioon kuuluvad ennast valedel alustel ülesüpitajate või riiklike institutsioonide (nt president on vabariigi juht, föderatsioon riikide liit) sõnavarasse) endisest ja edasisest rollist sai aimu samuti mu eelmisest postitusest üldkoosoleku punktide kohta. Rohkem sellel ei peatuks, sest Liit poleks inimene, vaid inimesed.

3. Töötamiseks vajalike elamislubade saamiseks alaliidu kutsete väljastamine välismaalastele või Liidu rahade jagamine/kasutamine ei peaks olema ainuisikuliselt alaliidu juhi pädevuses. Nii nagu enamus muid tegevusi.

4. Iga kool allub esmajärjekorras oma koolile Brasiilias (nt vormiriietuse, õppemetoodikate ja teadmiste kujundamise osas), nii ei ole alaliidul selles küsimuses võimalust kaasa lüüa.

5. Igal klubil on omad autoriteedid, kelle suhtes alalidul jällegi pole vaja seisukohta võtta. Tsentraliseeritud tegevuse puudumine on capoeira rikkalikkuse aluseks, seega pigem kasulik kui kahjulik.

6. Ramid Niftalijev ei ole capoeira mõistes autoriteet. Kui nii, siis vaid oma õpilastele, nii nagu Lauro Cesar Lins ja Sven Pruul oma õpilastele. Keskvõim peaks olema demokraatlik, eelarvamuste ja propagandavaba ning koosnema vähemalt kolme erineva klubi (arvamus)liidritest.

7. Capoeira identiteedi kohta võiks argumenteerida pikalt. Kuna Ramid on siin suunaks võtnud separatismi ja konsolideerumise mõtted, siis mainiks vaid lühidalt, et irdumise üks põhjusi Raio Solari puhul on säilitada oma nägemus capoeirast, teadmised sellest ja õiged autoriteedid kujul, mis oleks maksimaalne võimalik antud olukorras. ECFis on need võimalused hetkel veel piiratud. Lähenemine teiselt poolt saab toimuda vaid gruppide vahel, mille juhid üksteist keeleliselt ja teadmistelt mõistavad või mõista püüavad. Siinkohal juhiksin tähelepanu Berimba separatismile, mis väljendub püüdes ajada siiani kangekaelselt "oma" rida.

8. Laita brasiilia etnonatsionalismi capoeiras oleks sama hea kui hukka mõista päritolu aspekti venelaste pelmeenides ja samovaris, jaapanlaste samurailuses ja ikebanas, ameeriklaste mikihiires ja hamburgeris või eestlaste kamas ja kaera-jaanis. Ehk tarbetu, harimatu ja austusetu. Heal capoeira-treeneril on Brasiilia päritolu, kuid ka palju kogemust õpilase, ajaloolase, õpetaja ja juhina. Raio Solari piisavalt objektiivse arvamuse, mille on kujundanud kohtumine "õigete" treeneritega, kohaselt on Ramid Niftalijev kaugel hea treeneri staatusest kasvõi Euroopa tasandil. See on pigem soovitus rohkem õppida, kui etteheide. Isikuomadustest üksi ei piisa.

9. Pigem tooks peamise ECFi nõrkuse põhjustajana esile vastava viljaka pinnase puudumise. Kui see pinnas on harimatusest betoonkõva, mille vastu esimene istik ennast oimetuks lööb, siis tuleks seda ühiselt enne kasta. Otse öeldes peaks jätma kõrvale intriigid, isiklikud huvid ja arvamused ning alustama nullist, sest kellelegi ei meeldi teiste poolt loodud alaliitu töökorda saamiseks parandama hakata. Ainult ühiselt tehtut.

10. Konflikt ei lahene mitte läbi printsiibi - kellel võim, sellel õigus -, vaid läbi kompromissi. Ühelt võimu vähemaks ja kompenseerida see teiste poolt toodavate teadmistega, teisele võimu juurde ja tülikat isepäisust vähemaks. Õpilasi mõjutab see vaieldamatult isegi kõige rohkem, aga alaliidu juhtimise asjadesse neil õnneks sekkuda ei tule.

11. Tegevus üks: ametlik kokkusaamine ja oluliste punktide osas (nagu eelnevalt postitatud) kiire kokkuleppele jõudmine. Ramid Niftalijevi võimu piiramine on siinkohal edasise eduka edenemise üheks võtmeks.

12. Ühise keele leidmisel on peaaegu kõik ebaterved faktorid võimalik nulli lähedale viia. Kui rääkida agressiivsusest, siis verbaalne ja kirjalik "agressiivsus" (mida siinkohal promoteerin) võimaldab asjast kiirema ülevaate saada ja teha rutem otsused, mis siiani jäänud tegemata. Konfliktina võib see tunduda neile, kes arvavad, et neile liiga tehakse. Teistele on see vajalik dialoog/monoloog.

13. "Hirm" koolide vahel on pigem distants, mida hoitakse, kuna pole dialoogi ja arusaamad capoeirast on erinevad. Keegi ei taha, et nende rodasse tullakse esteetilist naudingut rikkuma. Konkurents viib õpilased sellelt, kel nende hoidmiseks oskused ja teadmised puuduvad. Nii on konkurents üldpildis ebatervislik vaid teatud gruppidele.

14. ECF toimub praegu vaid fiktiivselt, ametlikult, Berimba häälekandjana vms, kuid mitte koostöö toetaja või harrastajate eest hoolitejana. Ramid Niftalijev töötab isikliku karisma arvelt, kuid mitte suhete arendaja või info kogujana, sest tal puuduvad vajalikud (portugali-) keeleoskused, kontaktandmed (koduleht, msn) ja ilmselt ka tahtmine, sest Raio Solarile pole mingeid päringuid meie tegevuse kohta tulnud. Niisamuti ei tea meie, mida ECF teeb (ühe näitena kutsutakse üldkoosolekutele valesid inimesi).

15. Privileegid neile, kes seda väärivad teadmiste (oskused, kogemus, kontaktid) poolest. Ehk neile, kes töötavad capoeiraga ja hoolivad selle käekäigust.

16. Olen optimismi poolt, kuid valgustatud optimismi, mis ei salli võltsjumalusi ega pigista silma kinni läbikukkunud või vana rasva peal liugu laskvate juhtide osas. Kui see on pessimism, siis eluterve. Kui konfrontatsioon, siis vajalik.


Lisaks veel üldiste teadmiste ja arusaamade värskendamiseks, et alaliidu moodustab vaid vähemalt 2 klubi ja nii Kultuuriselts Raio Solari kui MTÜ Ginga Brasil Estonia ehk ainukeseks huviks edasi liidus püsida on treenerikutsete omandamine EOK poolt, milleta on siiani hakkama saadud ja saaks ka edaspidi.

Eelnev lihtsalt väikseks märkuseks, et aru saada, kas laupäevane kohtumine on vajalik ja kui, siis teha see võimalikult lühidaks ja asjalikuks.

Head,

Sven Capoeira

* * *
PS ECFi jätkumine on kindel ka sel juhul, kui Ginga Brasil sealt lahku lööma peaks, sest Ramidi nimel on liidus kaks klubi: MTÜ Spordiklubi Berimba ja Spordiklubi Dzinga. Düsgraafia, kuid jokk.

Kommentaare ei ole:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...