august 15, 2009

Kutse kaheleM Pastinha seletab Chamada [e.k kutse] lahti nii: "Chamada on angoleiro filosoofia, see on angoleiro malícia. Tänapäeval muretsetakse palju selle üle, et saada tugevaks, et tegeleda võitluskunstidega, et saada atleediks, et saaks mängida capoeirat. Capoeira ei sõltu sellest, capoeira sõltub tehnikast, malíciast ja kavalusest. Kui kamraad on rodas liiga tige, tahab lüüa, tahab [mulle] peale astuda, siis ma kutsun ta. Nii ta saab asjast aru, sest angoleiro ägedus ei ole mitte selles, kui ta teeb rasteira [jalaga vastase 'niitmine'] ega ka mitte jala- ega käelöögis. Angoleiro malícia on tegelikult chamadades."


E. Cohim vahendab M Bola Sete sõnu [ma ei ole seda infot mujal kohanud, aga see tundub loogiline]:

"Mõitsmaks, et capoeira on pidevas muutumises, siis [chamada] traditsiooniline nimi on passagem (e.k käik) või siis chamar na passagem (e.k käigule kutsuma). Praeguseks on see teatavate väliste mõjutuste läbi lühendatud chamadaks.

"Käigulekutsumine on ohtlik hetk. Enamasti öeldakse, et see, kes kutsub, võib vastast "testida", ent võib juhtuda ka vastupidine (see on veel üks capoeirasisene modifikatsioon) ja seega peavad mõlemad olema tähelepanelikud.

"Mu mestre ütles, et "passagem" on üks lähenemisreegel, mida tuleks kasutada nii rodas kui väljaspool seda. Üks näide on see, kui sa kõnnid tänaval ja sulle läheneb keegi tundmatu, kes sind järsku röövimise eesmärgiga ründab, millele sina reageerid justkui see oleks lähenemine "passagem"-is. Nii võttes võib see, kes kutsub, olla agressor ja see, kes kutse vastu võtab, peaks püüdma end lähenemiseks ette valmistada."


M Jeronimo teesid: "Chamada on üks praktiline asi, mis on pärit sellest kultuuriveenist, mis ümbritseb capoeirat...:

1- Mõnikord võib see teema olla isegi poleemiline ja praktika niisamuti. Miks? Asi on selles, et kuna aasta on 2009, kus tahetakse baseeruda faktidele ja näha fotosid, tuleb välja see, et Manausist [linn Brasiilias keset Amasoonia metsi] kuni RS-ini [Rio Grande do Sul, Brasiilia lõunapoolseim osariik] eksisteerivad selle praktika erinevad variatsioonid oma liikumiste ja "ideedega", mis võivad näida isegi 'seitsme peaga' (st. väga keerulised, palju mõtlemist nõudvad), eksole?!

2- Aga praktikas [...] võime öelda, et ‘chamadasid’... ([millega seonduvad] ‘passo-a-dois’, ‘mandinga’, ‘malícia’, ‘petlikkus’ jne jne) nende paljude nimevariatsioonidega kasutatakse defineerimaks seda mandingueirode [ehk mandinga valdajate] liikumise mõtet...: ‘chamada’ iseenesest on asi, mida kasutab see, kes elab nagu ja koos ‘Mandingueirodega’. Mängus on oluline ka ‘rituaali’ mõte. Selge on see, et kui capoeirast sport teha, siis pole chamada mõte enam eriti hoomatav. Pealegi ei peaks seda sellises mängus isegi eksisteerima, sest võitluskunsti või capo-spordi reeglite põhimõttel toimuv ei võimalda mängulisust ega ‘malícia’, ‘maldade’ etc kasutamist. Need aga on asjad, millest koosneb capoeiragem' pärand [...].

3- Chamadaga on seotud ‘malícia’ - olukord, millega kaasneb inim- ja kultuuriline hoiak, mis on integreeritud seda Rodas kasutavate eluviisi sotsiaalkonteksti. Chamada on eelkõige ‘Mandinguerode’ vahelise mängu ‘asi’. Need on kunstniku- ja võitlejatüübid [...].

4- Kui kasutada ‘chamadat’ kellegi kogenematu peal, võib see osutada harituse ja austuse puudumisele Capoeira-Mängus.

5- Seega, ‘Mandingueiro-Mängus’ on ‘angola’ rütm see, mille ajal tehakse chamadasid. Väljaspool seda mängu ei oleks sellel liigutusel Rodas mõtet.

6- Andmaks chamadale hinnangut, kasutame võrdluseks malemängu. Oleks väga kasulik, kui capoeiristal oleksid olemas mingid teadmised sellest mängust [...] - see võib aidata defineerida ‘chamada’ mõtet capoeiragem'-mängus.

7- Kõnealune maleliigutus on "tuli". Nii nagu malemängus nii ka meie Capoeira-Mängus tuleb seda situatsiooni intellektuaalselt ja instinktiivselt väljendada.

8- Capoeiramängus, kus üks mandingueiro on ‘ülekaalus’, milleks võib pidada näiteks seda, kui ta tegi ‘rasteira’, ilma et oleks selle lõpuni viinud. Sellisel juhul on chamadal mõtet ja see dünamiseerib mängu. Vastavat liigutust võib kasutada ükskõik kumb osapool.

9- Chamada kasutamine selle poolt, kellele tehti rasteira, on põhjendatud, sest ta sai vastaselt ‘malícia’-õppetunni, ja nagu males, kus teda hoiatati ‘tulega’, peab ta vastama. Niisamuti võib olla chamada autor rasteira-pette teinu, kes võib vastasele anda teise võimaluse. Selles situatsioonis kvalifitseerub chamadana ka ‘volta ao mundo’ [näide videodes].

10- Chamada selle mandingueiro poolt, kes tegi ‘rasteira’, konkretiseerib tema liigutuse. Lisaks vastase ‘hoiatamisele’, et toda ähvardas ‘tuli’, võib valele vastusele järgneda ‘matt’ – läbi chamada või mõne sellele järgneva liigutuse.

11- Chamadadeks ja nendele vastamiseks on meil palju ‘manöövreid’, mis aitavad mängu dünamiseerida. Proovides chamadas olles vältida võimalikku ohtlikku situatsiooni tuleks olla ettevaatlik, sest sind võidakse ‘petlikkuse’ abil ninapidi tõmmata. See käib mõlema vastase kohta, sest ei eksisteeri ‘reeglit’, mille järgi tuleks chamada puhul käituda.

12- Mängus, mille eesmärgiks on sport (nagu poksis või muudes võitluskunstides, millel on omad reeglid), ei oma chamada mingit mõtet ja viitaks rumalusele, ükskõik kumb vastane seda kasutaks.

13- Olukorras, kus Teadmised Mängust näivad puuduvat ja chamadat kasutatakse kohatult, oleks esmases plaanis oodatud, et ‘mestre’ (loe, inimene, kes juhib Rodat) oleks suuteline sekkuma, et ‘suunata’ Mäng ja Roda nende õigele rajale. Vastasel korral läheb laev ebakompetentse ja vastutustundetu ‘kapteni’ käes põhja!!

14- Mängus chamadale vastamiseks on mitmesuguseid võimalusi. Pole tarvis limiteerida capoeiristade instinkti, nutikust või loovust. Eelkõige tähendab see ka austust mängu ja mängija identiteedi vastu, aga tuleks jälgida ka võimalikke puudusi, mis võivad situatsiooni idiootsuseks keerata.

15- Seega võib chamadale vastata nii nagu ollakse ‘sisse töötatud’ (juurutatud liigutus), näiteks: chamadas, kus sul on käsi üles tõstetud, võib sellele [ülestõstetud käega] läheneda. Aga võib teha ka mõne ootamatu liigutuse, et testida vastase valmidust vastasseisus sinu improviseerimisega [...]. Samuti on vaja ettevaatust ja tähelepanu situatsioonis, kus ‘murtakse’ liigutuse rutiini, eriti kui mäng toimub kellegagi, kes pole samast... vadiação [capoeira sünonüüm]-ringkonnast.

16- Üks viise, kuidas chamadale vastata, on minna tagasi Gunga [Berra-boi] juurde. Seda siis kui sa ei ‘usalda’, mida vastane võib teha. Sel puhul võib aga see, kes ‘kutsub’ teha ‘lõksuna’ isegi ‘teise’ chamada jälgides eesmärki, milleni tahab jõuda: matt! Siinkohal on oluline, kuidas keegi suudab improviseerida ja ideid artikuleerida küsimuse-vastuse vormis [...] ja kasutada varitsustaktikat. Mängu ja Mandingueirode kohta saab siis öelda: "Neil on Teadmised!""


Mõned VIDEOD (näideteks, mitte nende pealt õppimiseks):

CM Perna 0:47, eest


CM Tico 1:47, tagant


CM Dorado 3:50, tagant, liikumisega


Farofa 3:45, eest ühe käega


Caroço 0:51, volta ao mundo


M Ras Ciro 3:24, eest-tagant vahetusega


M João Grande 1:26, vastu kõhtu


Chicago ootamatu vastus 0:17

Kommentaare ei ole:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...